Ustrój polityczny w Chinach


Strona główna -> Chiny -> Ustrój polityczny w Chinach
Lovetotravel.pl
 Przewodnik turystyczny
Strona główna   
Europa Azja Ameryka Południowa Ameryka Północna Australia Afryka
Austria   Belgia   Białoruś   Bułgaria   Chorwacja   Czechy   Dania   Estonia   Finlandia   Francja   Grecja   Hiszpania   Holandia   Irlandia   Litwa   Łotwa  
Niemcy   Norwegia   Polska   Portugalia   Rumunia   Serbia   Słowacja   Słowenia   Szwajcaria   Szwecja   Ukraina   Węgry   Wielka Brytania   Włochy


Chiny według Konstytucji ChRL są socjalistycznym krajem dyktatury ludowo-demokratycznej, kierowanym przez klasę robotniczą i opartym na sojuszu robotniczo-chłopskim. Rządząca krajem Komunistyczna Partia Chin, liberalizując rynek, odeszła od marksizmu w interpretacji Mao Tse-Tunga. Obecny system jest rodzajem gospodarki rynkowej z zachowaniem decydującej roli państwa.


Chińskim obywatelom zapewnia się ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne

Struktura władz

Obowiązujący system bywa nieprecyzyjnie określany jako socjalistyczna gospodarka rynkowa. Konstytucja z 1982 roku ustanawia najwyższym organem władzy ustawodawczej Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych, wybierane na 5-letnią kadencję. OZPL jest złożone z deputowanych wybieranych w wyborach pośrednich przez przedstawicieli zgromadzenia ludowego prowincji, regionów autonomicznych, miast wydzielonych oraz przez armię. OZPL kieruje Stały Komitet kieruje OZPL, zwołuje sesje, wydaje dekrety i niektóre ustawy miedzy zgromadzeniami OZPL, ratyfikuje umowy międzynarodowe, dokonuje wykładni prawa oraz zatwierdza premiera i członków rządu. Głową państwa jest prezydent, wybierany przez OZPL na okres 5 lat. Obecnie urząd ten sprawuje Hu Jintao. Władza wykonawcza należy do Rady Państwowej, kierowanej przez premiera, obecnie Wen Jiabao. Liczy ona ponad 12 wicepremierów i 50 ministrów. Władzę sądowniczą sprawują: Najwyższy Sąd Ludowy, sądy ludowe, sądy wojskowe i specjalne. Do pozostałych najwyższych organów państwowych należą również Prokuratura Generalna i Centralna Komisja Wojskowa, których przewodniczących wybiera OZPL.

Aktualna sytuacja polityczna

Chiny uprawiają niezależną i samodzielną pokojową politykę zagraniczną. Zasadniczym celem tej polityki jest ochrona niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej kraju, stworzenie dobrego międzynarodowego otoczenia dla reformy i otwarcia Chin na świat oraz ochrona pokoju światowego i sprzyjanie wspólnemu rozwojowi. W ciągu 50 lat od powstania nowych Chin polityka zagraniczna uległa całkowitej transformacji i ukształtowany został swoisty styl polityki zagranicznej o chińskiej specyfice, która ma służyć unowocześnianiu kraju.

Polityka społeczna

W ciągu ostatnich lat w Chinach coraz więcej ludzi korzysta z ubezpieczeń emerytalnych, a podstawowe ubezpieczenie zdrowotne jest jednym z najpopularniejszych ubezpieczeń społecznych w Chinach. W celu rozwiązania problemu zatrudnienia, od 1993 roku rząd chiński prowadzi aktywną politykę na rynku pracy. We wszystkich miastach i miasteczkach założono system socjalnej linii, poprzez który pomaga się rodzinom mającym niższe niż przeciętne dochody w zapewnieniu im minimum socjalnego.Chiny - miasta

Chongqing Guilin Kanton Pekin Szanghaj Tiencin


Chiny - co warto wiedziećChiny - Chiny ciekawostki Chiny ciekawostki
Osobie, która wkrótce będzie miała dziecko, daję się w ...
Chiny - Tradycje w Chinach Tradycje w Chinach
Wiele tradycji w Chinach ma związek ze smokami, które mają w kraju wiele swoich ...
Chiny - Kuchnia chińska Kuchnia chińska
Dla Chińczyka jedzenie jest rytuałem. Wiąże się z nim filozofia ...
Chiny - Parki Narodowe w Chinach Parki Narodowe w Chinach
Chiny są trzecim, co do wielkości powierzchni państwem świata; zajmują ...
Chiny - Mur chiński Mur chiński
Mur chiński to zbiorcza nazwa obiektów i systemów obronnych zbudowanych ...
Chiny - Feng shui Feng shui
Feng shui to sztuka aranżacji przestrzeni w celu osiągnięcia zharmonizowanego ...
Chiny - Pamiątki z Chin Pamiątki z Chin
Będąc w Chinach nie można zapomnieć o pamiątkach. Do najbardziej powszechnych należą wyroby ...
Chiny - Przepisy drogowe w Chinach Przepisy drogowe w Chinach
Podróżowanie po Chinach własnym samochodem nie jest możliwe. Cudzoziemiec może jednak kupić ...
Chiny - Pałac Potala Pałac Potala
Religia tybetańska nierozłącznie związana jest z postacią Dalajlamy, ...
Chiny - Kamienny Las Lunanu Kamienny Las Lunanu
Lunan Shilin albo inaczej Skamieniały Las to nazwa krasowego obszaru, leżącego w ...
Chiny - Terakotowa Armia Terakotowa Armia
Chiny są krajem, który zaciekawia niezwykłą, bardzo starą ...
Chiny - Tybet Tybet
O Tybecie słyszał zapewne każdy, chociażby z uwagi na burzliwe przemiany ...
Chiny - Gospodarka w chinach Gospodarka w chinach
Podstawowe produkty rolne, przemysłowe i surowce kopalne Rolnictwo chińskie ...
Chiny - Góry Karakorum Góry Karakorum
Karakorum, to nazwa znana każdemu Europejczykowi, ale nie jest ona jednoznaczna. Mianem tym ...
Chiny - Himalaje Himalaje
Na świecie istnieje wiele przepięknych łańcuchów górskich. ...

Ustrój polityczny w Chinach - dodaj komentarz:Twój komentarz:
Twój podpis: 


Lovetotravel
Kontakt
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies